Išlydėta XXVIII abiturientų laida

  • Paskelbė : Dainius Vaitkevičius
  • Paskelbta: 2023-07-25
  • Kategorija: Renginiai

Liepos 21 dieną, Vidiškių gimnazijoje vyko gražiausia vasarvidžio šventė – XXVIII laidos abiturientų išleistuvės. Dėl jų šiemet šalyje kilo daug diskusijų, kai kurios mokyklos išleistuvių visai atsisakė, nes šiais metais jie tapo kitokie – elektroniniai. Tačiau Vidiškių abiturientai liko ištikimi tradicijoms – visų bendru sutarimu atestatai buvo išspausdinti. Gerai, kad gyvenimas eina milžiniškais skaitmenizacijos žingsniais į priekį, bet norisi turėti ir tradicinį popierinį šio tokio svarbaus kiekvienam bebaigiančiam mokyklą dokumento variantą. Ir išleistuves taip pat!

Neeilinę dieną esant išdavė gimnazijos aktų salėje pražydę balti hortenzijų žiedai, balti balionai, tyliai plazdančios žibintų liepsnelės, prasmingos Valentinos Sinkevič dainos, pilnutėlė salė išlydinčiųjų: tėvelių, mokytojų, senelių, sesių ir brolių, draugų ir pažįstamų, buvusių gimnazijos mokinių ir garbingų svečių.

Nuošė plojimai, kai į gimnazijos aktų salę vedini klasės auklėtoja įžengė 19 šventiškai pasipuošusių, rimtai nusiteikusių abiturientų. Iškilmingai nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas. Paskutinį kartą į abiturientus, kaip gimnazijos mokinius, kreipėsi direktorė Jūratė Sveikauskienė, ji linkėjo neskraidyti padebesiais, bet tvirtai jausti žemę po kojomis, apgalvotai ir atsakingai rinktis ateities kryptį ir kelią, o pasirinkus atkakliai ir drąsiai juo eiti. Džiaugėsi brandos egzaminų rezultatais: matematikos ir geografijos egzaminų rezultatai geresni ne tik už rajono, bet ir už respublikos abiturientų rezultatus.

Pirmieji sveikino abiturientus savivaldybės atstovai: meras Laimutis Ragaišis, vicemeras Vaidotas Židanavičius ir Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Meras L. Ragaišis abiturientams linkėjo nepamiršti savo gimtojo krašto ir rajono, ateityje dėl jo nuveikti gražių darbų, taip pat įteikė apdovanojimą abiturientui Skirmantui Strašinskui, valstybinio užsienio kalbos (anglų) egzamino gavusiam 99 balų įvertinimą, bei jį mokiusiai anglų kalbos mokytojai metodininkei Ingridai Labuckienei. Egzaminų rezultatais džiaugėsi vedėja Gražina Mackonienė. Seimo narys Gintautas Kindurys kvietė abiturientus būti aktyviais Lietuvos piliečiais ir įteikė apdovanojimus už aukštus akademinius pasiekimus, aktyvų dalyvavimą įvairiose veiklose ir garbingą atstovavimą gimnazijai Skirmantui Strašinskui bei Linui Martinkėnui. Henrikas Šiaudinis perdavė europarlamentaro Broniaus Ropės sveikinimus abiturientams ir kelione į Europos Parlamentą už aktyvią sportinę veiklą apdovanojo Raimondą Juchnevičių. Nuoširdžius sveikinimo žodžius ir linkėjimus tarė seniūnas Alfredas Aškelėnas.

O tada atėjo visų abiturientų lauktas momentas – Brandos atestatų įteikimas. Lydimi plojimų jie ėjo atsiimti atestatų, kurie vainikavo dvylikos metų jų darbą, kantrybę ir pažinimo siekį. Brandos atestatus abiturientams įteikė meras L. Ragaišis kartu su gimnazijos direktore J. Sveikauskiene.

Ir vėl tęsėsi sveikinimai ir linkėjimai. Klasės auklėtoja Audronė Krikščionaitienė, sunkiai tramdydama jaudulį, linkėjo savo auklėtiniams didelės sėkmės, žadėjo laukti jų apsilankymų ir kiekvienam įteikė savo parašytą laišką. Tėvelių vardu kalbėjo Elzės mamytė Rasa Trubilienė. Gimnazijos tarybos pirmininkė Joana Garnevičienė už nuveiktas veiklas gimnazijos taryboje dėkojo Skaistei Meškelaitei, Elzei Trubilaitei ir Linui Martinkėnui. Teatro „Iki“ vadovė Jolanta Narbutaitienė prisiminimų paveikslu apdovanojo Taurą Jokūbą Rakštelį, save sėkmingai išbandžiusį scenoje, ir linkėjo nebijoti tamsos, nes visada yra „baltos durys“. Šiuo vaikinuku, ilgus metus dainavusiu „Pumpurėliuose“, vėliau „Pumpuruose“, džiaugėsi ir ansamblio vadovė Vida Ksenzovienė.

Kai žodį tarė abiturientai, ne vieno skruostais nusirito ašaros. Padėkota visiems, atsiprašyta už iškrėstas išdaigas, mokytojams įteikti stiklainėliai medaus, kad neliktų kartais širdyje kartėlio... Buvo daug gėlių, šypsenų, padėkos žodžių... Buvo jautru, nuoširdu ir tikra... „Aš visada atsisveikinu pirmas...“,– dainavo Tauras ir Liveta... Atsisveikinta. Į gyvenimą išlydėta dar viena laida. Mieli abiturientai, sėkmės Jums ir ryžto siekiant naujų tikslų!

Audronė Krikščionaitienė, abiturientų klasės auklėtoja

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos