Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1. Neringa Grikinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  

2.

Elena Abeciūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 2 kl. auklėtoja

3.

Diana Kindurienė

Pradinio ugdymo mokytoja Metodininkė 4 kl. auklėtoja

4.

Ilona Pakalkienė

Pradinio ugdymo mokytoja Metodininkė 3 kl. auklėtoja

5.

Jūratė Šalkauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 1 kl. auklėtoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

6.

Neringa Mudėnienė 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė I kl. auklėtoja
7.

Danguolė Šalkauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja  

Užsienio kalbų mokytojai

8.

Ingrida Labuckienė

Anglų kalbos mokytoja Metodininkė 5 kl. auklėtoja

9.

Jurgita Raketienė

Anglų kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja

Metodininkė

Vyresnioji mokytoja

III kl. auklėtoja

10.

Nadiežda Stefanskaja (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
11. Jurgita Samoškienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  
12. Danguolė Šalkauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

13.

Joana Garnevičienė

Informacinių technologijų mokytoja

Fizikos mokytoja

Metodininkė

Metodininkė

8 kl. auklėtoja

14.

Liudmila Spornaja (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

15.

Dainius Vaitkevičius

Matematikos mokytojas

Ekonomikos ir verslumo mokytojas

Metodininkas

Metodininkas

 

Gamtos mokslų mokytojai

16.

Laimutė Šimonienė (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Chemijos mokytoja

Biologijos mokytoja

Gamta ir žmogus

Metodininkė

Vyresnioji mokytoja

 

17.

Sonata Petkūnienė (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Biologijos mokytoja

Metodininkė

 

Socialinių mokslų mokytojai

18.

Sonata Petkūnienė (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Geografijos mokytoja

Mokytoja

 

19.

Danguolė Bajarūnienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Vyresnioji mokytoja 7 kl. auklėtoja

20.

Agnė Lenard Levčenkienė (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja  

21.

Audronė Urbonienė (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

Menų ir sporto mokytojai

22.

Gintaras Gruodis

Fizinis ugdymo mokytojas Metodininkas  

23.

Jurgita Samoškienė

Muzikos mokytoja Mokytoja  
24.

Audronė Krikščionaitienė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Metodininkė

Metodininkė

 
25.

Diana Gabrilavičienė

Technologijų mokytoja Mokytoja 6 kl. auklėtoja
Kitos srities mokytojai 
26.

Irmantas Nalivaika (dirba ne pagrindinėse pareigose)

Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas II kl. auklėtojas

Mokytojų pareigybių aprašymai:

Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.36 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 48.86 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 30.27 KB
Ugdymo karjerai mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:06:44 19.35 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 34.67 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.29 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 22.58 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.79 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.53 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 35.89 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-18 12:08:29 15.74 KB
Klasės kuratoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.2 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.14 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.97 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 23.94 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.89 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 18.27 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.63 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 20.29 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.14 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.99 KB
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.99 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.62 KB

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining