Ugdymo planas

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2022-10-31 08:58:22 223.87 KB
UP priedas
Dalyko ilgalaikio plano forma 2022-06-21 10:44:20 74.5 KB
Pamokos plano forma 2022-06-21 10:44:20 111.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2022-06-21 10:44:20 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2022-06-21 10:44:20 18.6 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2022-06-21 10:44:20 19.73 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2022-10-10 19:01:58 20.46 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2022-06-21 10:44:20 15.12 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2022-06-21 10:44:20 14.97 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma 2022-06-21 10:44:20 16.01 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2022-06-21 11:23:30 13.73 KB
Maksimalaus namų darbų krūvio paskirstymas savaitei 2022-06-21 10:44:20 16.13 KB

Atnaujinta: 2023-04-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining