Turinio auditas

55%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-05-20 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
203 2024-05-20 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2024-05-20 Veikla Neutrali Dainius
205 2024-05-20 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2024-05-20 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2024-05-20 Biologija Neutrali Dainius
208 2024-05-20 Chemija Neutrali Dainius
209 2024-05-20 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2024-05-20 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2024-05-20 Fizika Neutrali Dainius
212 2024-05-20 Geografija Neutrali Dainius
213 2024-05-20 Istorija Neutrali Dainius
214 2024-05-20 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2024-05-20 Matematika Neutrali Dainius
216 2024-05-20 Muzika Neutrali Dainius
217 2024-05-20 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2024-05-20 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2024-05-20 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2024-05-20 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2024-05-20 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2024-05-20 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2024-05-20 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m. Neutrali Dainius
225 2024-05-20 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2024-05-20 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2022-2023 m. m. Neutrali Dainius
227 2024-05-20 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2024-05-20 UTA Neutrali Dainius
229 2024-05-20 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2024-05-20 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2024-05-20 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2024-05-20 Padėkos ir apdovanojimai Neutrali Dainius
233 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2022 m. Neutrali Dainius
234 2024-05-20 Vertinimas Neutrali Dainius
235 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2023 m. Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2024-05-20 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2024-05-20 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2024-05-20 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
116 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
129 2024-05-20 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
166 2024-05-20 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-05-20 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2024-05-20 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2024-05-20 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
56 2024-05-20 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
74 2024-05-20 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
81 2024-05-20 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
87 2024-05-20 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
155 2024-05-20 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
159 2024-05-20 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
199 2024-05-20 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2023–2024 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-20 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2024-05-20 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2024-05-20 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2024-05-20 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2024-05-20 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2024-05-20 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2024-05-20 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2024-05-20 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2024-05-20 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2024-05-20 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2024-05-20 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2024-05-20 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2024-05-20 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2024-05-20 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
34 2024-05-20 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2024-05-20 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
46 2024-05-20 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2024-05-20 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2024-05-20 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2024-05-20 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2024-05-20 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
62 2024-05-20 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2024-05-20 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2024-05-20 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
77 2024-05-20 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2024-05-20 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2024-05-20 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
82 2024-05-20 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2024-05-20 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2024-05-20 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
104 2024-05-20 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2024-05-20 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2024-05-20 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2024-05-20 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
118 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2024-05-20 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
130 2024-05-20 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2024-05-20 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2024-05-20 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
156 2024-05-20 Turinio auditas Neutrali Dainius
160 2024-05-20 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2024-05-20 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2024-05-20 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2024-05-20 Savivalda Neutrali Dainius
164 2024-05-20 About us Rekomendacija Dainius
165 2024-05-20 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
167 2024-05-20 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2024-05-20 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2024-05-20 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2024-05-20 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2024-05-20 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2024-05-20 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2024-05-20 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2024-05-20 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2024-05-20 For testing Neutrali Dainius
195 2024-05-20 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2024-05-20 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
200 2024-05-20 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2024-05-20 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-20 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2024-05-20 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2024-05-20 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2024-05-20 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2024-05-20 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2024-05-20 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2024-05-20 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2024-05-20 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2024-05-20 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2024-05-20 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2024-05-20 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2024-05-20 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2024-05-20 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2024-05-20 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
28 2024-05-20 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2024-05-20 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
32 2024-05-20 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
34 2024-05-20 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2024-05-20 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
41 2024-05-20 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
43 2024-05-20 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2024-05-20 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2024-05-20 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
46 2024-05-20 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2024-05-20 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2024-05-20 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2024-05-20 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2024-05-20 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
56 2024-05-20 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
62 2024-05-20 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2024-05-20 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2024-05-20 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
74 2024-05-20 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
77 2024-05-20 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2024-05-20 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2024-05-20 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
81 2024-05-20 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
82 2024-05-20 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2024-05-20 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2024-05-20 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
87 2024-05-20 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
104 2024-05-20 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2024-05-20 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2024-05-20 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2024-05-20 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
116 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
118 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2024-05-20 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
129 2024-05-20 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
130 2024-05-20 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2024-05-20 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2024-05-20 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
155 2024-05-20 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
156 2024-05-20 Turinio auditas Neutrali Dainius
159 2024-05-20 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
160 2024-05-20 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2024-05-20 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2024-05-20 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2024-05-20 Savivalda Neutrali Dainius
164 2024-05-20 About us Rekomendacija Dainius
165 2024-05-20 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
166 2024-05-20 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
167 2024-05-20 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2024-05-20 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2024-05-20 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2024-05-20 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2024-05-20 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2024-05-20 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2024-05-20 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2024-05-20 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2024-05-20 For testing Neutrali Dainius
195 2024-05-20 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2024-05-20 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
199 2024-05-20 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2023–2024 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
200 2024-05-20 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2024-05-20 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
203 2024-05-20 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2024-05-20 Veikla Neutrali Dainius
205 2024-05-20 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2024-05-20 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2024-05-20 Biologija Neutrali Dainius
208 2024-05-20 Chemija Neutrali Dainius
209 2024-05-20 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2024-05-20 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2024-05-20 Fizika Neutrali Dainius
212 2024-05-20 Geografija Neutrali Dainius
213 2024-05-20 Istorija Neutrali Dainius
214 2024-05-20 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2024-05-20 Matematika Neutrali Dainius
216 2024-05-20 Muzika Neutrali Dainius
217 2024-05-20 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2024-05-20 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2024-05-20 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2024-05-20 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2024-05-20 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2024-05-20 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2024-05-20 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m. Neutrali Dainius
225 2024-05-20 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2024-05-20 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2022-2023 m. m. Neutrali Dainius
227 2024-05-20 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2024-05-20 UTA Neutrali Dainius
229 2024-05-20 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2024-05-20 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2024-05-20 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2024-05-20 Padėkos ir apdovanojimai Neutrali Dainius
233 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2022 m. Neutrali Dainius
234 2024-05-20 Vertinimas Neutrali Dainius
235 2024-05-20 Gimnazijos projektinė veikla 2023 m. Neutrali Dainius