Turinio auditas

55%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2023-09-24 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
203 2023-09-24 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2023-09-24 Veikla Neutrali Dainius
205 2023-09-24 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2023-09-24 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2023-09-24 Biologija Neutrali Dainius
208 2023-09-24 Chemija Neutrali Dainius
209 2023-09-24 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2023-09-24 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2023-09-24 Fizika Neutrali Dainius
212 2023-09-24 Geografija Neutrali Dainius
213 2023-09-24 Istorija Neutrali Dainius
214 2023-09-24 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2023-09-24 Matematika Neutrali Dainius
216 2023-09-24 Muzika Neutrali Dainius
217 2023-09-24 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2023-09-24 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2023-09-24 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2023-09-24 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2023-09-24 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2023-09-24 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2023-09-24 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m. Neutrali Dainius
225 2023-09-24 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2023-09-24 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2021-2022 m. m. Neutrali Dainius
227 2023-09-24 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2023-09-24 UTA Neutrali Dainius
229 2023-09-24 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2023-09-24 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2023-09-24 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2023-09-24 Padėkos ir apdovanojimai Neutrali Dainius
233 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2022 m. Neutrali Dainius
234 2023-09-24 Vertinimas Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2023-09-24 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2023-09-24 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2023-09-24 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
116 2023-09-24 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
129 2023-09-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
166 2023-09-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2023-09-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2023-09-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2023-09-24 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
56 2023-09-24 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
74 2023-09-24 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
81 2023-09-24 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
87 2023-09-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
155 2023-09-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
159 2023-09-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
199 2023-09-24 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2023–2024 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2023-09-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2023-09-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2023-09-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2023-09-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2023-09-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2023-09-24 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2023-09-24 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2023-09-24 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2023-09-24 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2023-09-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2023-09-24 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2023-09-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2023-09-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
34 2023-09-24 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2023-09-24 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
46 2023-09-24 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2023-09-24 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2023-09-24 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2023-09-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2023-09-24 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
62 2023-09-24 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2023-09-24 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2023-09-24 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
77 2023-09-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2023-09-24 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2023-09-24 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
82 2023-09-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2023-09-24 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2023-09-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
104 2023-09-24 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2023-09-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2023-09-24 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2023-09-24 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
118 2023-09-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2023-09-24 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
130 2023-09-24 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2023-09-24 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2023-09-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
156 2023-09-24 Turinio auditas Neutrali Dainius
160 2023-09-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2023-09-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2023-09-24 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2023-09-24 Savivalda Neutrali Dainius
164 2023-09-24 About us Rekomendacija Dainius
165 2023-09-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
167 2023-09-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2023-09-24 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2023-09-24 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2023-09-24 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2023-09-24 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2023-09-24 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2023-09-24 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2023-09-24 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2023-09-24 For testing Neutrali Dainius
195 2023-09-24 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2023-09-24 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
200 2023-09-24 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2023-09-24 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2023-09-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2023-09-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2023-09-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2023-09-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2023-09-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2023-09-24 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2023-09-24 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2023-09-24 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2023-09-24 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2023-09-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2023-09-24 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2023-09-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2023-09-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
28 2023-09-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2023-09-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
32 2023-09-24 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
34 2023-09-24 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2023-09-24 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
41 2023-09-24 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
43 2023-09-24 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2023-09-24 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2023-09-24 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
46 2023-09-24 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2023-09-24 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2023-09-24 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2023-09-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2023-09-24 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
56 2023-09-24 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
62 2023-09-24 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2023-09-24 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2023-09-24 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
74 2023-09-24 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
77 2023-09-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2023-09-24 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2023-09-24 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
81 2023-09-24 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
82 2023-09-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2023-09-24 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2023-09-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
87 2023-09-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
104 2023-09-24 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2023-09-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2023-09-24 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2023-09-24 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
116 2023-09-24 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
118 2023-09-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2023-09-24 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
129 2023-09-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
130 2023-09-24 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2023-09-24 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2023-09-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
155 2023-09-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
156 2023-09-24 Turinio auditas Neutrali Dainius
159 2023-09-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
160 2023-09-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2023-09-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2023-09-24 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2023-09-24 Savivalda Neutrali Dainius
164 2023-09-24 About us Rekomendacija Dainius
165 2023-09-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
166 2023-09-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
167 2023-09-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2023-09-24 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2023-09-24 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2023-09-24 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2023-09-24 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2023-09-24 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2023-09-24 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2023-09-24 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2023-09-24 For testing Neutrali Dainius
195 2023-09-24 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2023-09-24 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
199 2023-09-24 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2023–2024 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
200 2023-09-24 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2023-09-24 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
203 2023-09-24 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2023-09-24 Veikla Neutrali Dainius
205 2023-09-24 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2023-09-24 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2023-09-24 Biologija Neutrali Dainius
208 2023-09-24 Chemija Neutrali Dainius
209 2023-09-24 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2023-09-24 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2023-09-24 Fizika Neutrali Dainius
212 2023-09-24 Geografija Neutrali Dainius
213 2023-09-24 Istorija Neutrali Dainius
214 2023-09-24 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2023-09-24 Matematika Neutrali Dainius
216 2023-09-24 Muzika Neutrali Dainius
217 2023-09-24 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2023-09-24 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2023-09-24 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2023-09-24 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2023-09-24 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2023-09-24 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2023-09-24 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m. Neutrali Dainius
225 2023-09-24 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2023-09-24 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2021-2022 m. m. Neutrali Dainius
227 2023-09-24 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2023-09-24 UTA Neutrali Dainius
229 2023-09-24 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2023-09-24 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2023-09-24 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2023-09-24 Padėkos ir apdovanojimai Neutrali Dainius
233 2023-09-24 Gimnazijos projektinė veikla 2022 m. Neutrali Dainius
234 2023-09-24 Vertinimas Neutrali Dainius