Turinio auditas

56%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2022-12-02 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
203 2022-12-02 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2022-12-02 Veikla Neutrali Dainius
205 2022-12-02 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2022-12-02 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2022-12-02 Biologija Neutrali Dainius
208 2022-12-02 Chemija Neutrali Dainius
209 2022-12-02 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2022-12-02 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2022-12-02 Fizika Neutrali Dainius
212 2022-12-02 Geografija Neutrali Dainius
213 2022-12-02 Istorija Neutrali Dainius
214 2022-12-02 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2022-12-02 Matematika Neutrali Dainius
216 2022-12-02 Muzika Neutrali Dainius
217 2022-12-02 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2022-12-02 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2022-12-02 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2022-12-02 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2022-12-02 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2022-12-02 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2022-12-02 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m Neutrali Dainius
225 2022-12-02 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2022-12-02 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2021-2022 m. m. Neutrali Dainius
227 2022-12-02 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2022-12-02 UTA Neutrali Dainius
229 2022-12-02 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2022-12-02 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2022-12-02 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2022-12-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2022-12-02 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2022-12-02 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2022-12-02 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
116 2022-12-02 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
129 2022-12-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
166 2022-12-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2022-12-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2022-12-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2022-12-02 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
56 2022-12-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
74 2022-12-02 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
81 2022-12-02 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
87 2022-12-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
155 2022-12-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
159 2022-12-02 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
199 2022-12-02 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2022–2023 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-02 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2022-12-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2022-12-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2022-12-02 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2022-12-02 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2022-12-02 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2022-12-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2022-12-02 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2022-12-02 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2022-12-02 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2022-12-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2022-12-02 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2022-12-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2022-12-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
34 2022-12-02 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2022-12-02 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
46 2022-12-02 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2022-12-02 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2022-12-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2022-12-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2022-12-02 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
62 2022-12-02 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2022-12-02 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2022-12-02 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
77 2022-12-02 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2022-12-02 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2022-12-02 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
82 2022-12-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2022-12-02 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2022-12-02 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
104 2022-12-02 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2022-12-02 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2022-12-02 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2022-12-02 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
118 2022-12-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2022-12-02 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
130 2022-12-02 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2022-12-02 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2022-12-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
156 2022-12-02 Turinio auditas Neutrali Dainius
160 2022-12-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2022-12-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2022-12-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2022-12-02 Savivalda Neutrali Dainius
164 2022-12-02 About us Rekomendacija Dainius
165 2022-12-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
167 2022-12-02 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2022-12-02 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2022-12-02 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2022-12-02 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2022-12-02 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2022-12-02 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2022-12-02 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2022-12-02 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2022-12-02 For testing Neutrali Dainius
195 2022-12-02 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2022-12-02 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
200 2022-12-02 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2022-12-02 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-02 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Dainius
2 2022-12-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus.

Nuotraukos ir visų būtų šaunu.

Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys.

Dainius
4 2022-12-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dainius
6 2022-12-02 Struktūra ir kontaktai Neutrali Dainius
7 2022-12-02 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
8 2022-12-02 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
9 2022-12-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Dainius
11 2022-12-02 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Dainius
12 2022-12-02 Pasiekimai Rekomendacija Dainius
18 2022-12-02 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Dainius
19 2022-12-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Dainius
22 2022-12-02 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
23 2022-12-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Dainius
27 2022-12-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Dainius
28 2022-12-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą
Valgiarštis 2019 m. gal nauja turite?

 

Dainius
30 2022-12-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gimnazija rašė: Paminėta yra čia

Dainius
32 2022-12-02 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama

Dainius
34 2022-12-02 Ugdymas Neutrali Dainius
35 2022-12-02 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Dainius
41 2022-12-02 Projektinė veikla Rekomendacija

Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą.

Dainius
43 2022-12-02 Aktualu mokiniams Neutrali Dainius
44 2022-12-02 Aktualu mokytojams Neutrali Dainius
45 2022-12-02 Aktualu tėvams Neutrali Dainius
46 2022-12-02 Administracinė informacija Neutrali Dainius
47 2022-12-02 Nuostatai, tvarkos ir taisyklės Neutrali Dainius
52 2022-12-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti.

Dainius
53 2022-12-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Dainius
55 2022-12-02 Viešieji pirkimai Neutrali Dainius
56 2022-12-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Dainius
62 2022-12-02 Gimnazija Neutrali Dainius
63 2022-12-02 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Dainius
64 2022-12-02 Gimnazijos himnas Neutrali Dainius
74 2022-12-02 Nuorodos Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas.

Dainius
77 2022-12-02 Versija neįgaliesiems Neutrali Dainius
78 2022-12-02 Svetainės medis Neutrali Dainius
79 2022-12-02 Apie gimnaziją Neutrali Dainius
81 2022-12-02 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį.

Dainius
82 2022-12-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Dainius
83 2022-12-02 Laisvos darbo vietos Neutrali Dainius
86 2022-12-02 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Dainius
87 2022-12-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti.
Tokiu atveju nurodykite kiek kokių pareigybių darbuotojų turite. Pvz. Gimnazijoje dirba 3 valytojos, 4 autobusų vairuotojai, 2 virėjos, 2 sargai ir pan.
Taip pat pagal reikalavimus reikia pateikti darbuotojų pareigybių aprašus.

Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti.

Dainius
104 2022-12-02 Planavimo dokumentai Neutrali Dainius
107 2022-12-02 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Dainius
114 2022-12-02 Civilinė sauga Rekomendacija Dainius
115 2022-12-02 Gimnazijos simboliai Neutrali Dainius
116 2022-12-02 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia

Dainius
118 2022-12-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Dainius
123 2022-12-02 Bendradarbiavimas Rekomendacija Dainius
129 2022-12-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Dainius
130 2022-12-02 Slapukų politika Neutrali Dainius
134 2022-12-02 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

 


 

Dainius
145 2022-12-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Dainius
155 2022-12-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra?

Nuotraukos būtų šaunu.

Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 

Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka.

Dainius
156 2022-12-02 Turinio auditas Neutrali Dainius
159 2022-12-02 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti nuotrauką

Gimnazija rašė: Foto kai bus tai pats įkelsiu.
 

Dainius
160 2022-12-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Sukopinta iš NUOSTATŲ

Dainius
161 2022-12-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Dainius
162 2022-12-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Dainius
163 2022-12-02 Savivalda Neutrali Dainius
164 2022-12-02 About us Rekomendacija Dainius
165 2022-12-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Dainius
166 2022-12-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali

Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais.

Dainius
167 2022-12-02 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
171 2022-12-02 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Dainius
172 2022-12-02 Metodinė taryba Neutrali Dainius
174 2022-12-02 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Dainius
176 2022-12-02 Darbo grupės Neutrali Dainius
177 2022-12-02 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

+

Dainius
178 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. Neutrali Dainius
179 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. Neutrali Dainius
188 2022-12-02 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas Neutrali Dainius
189 2022-12-02 Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas Neutrali Dainius
193 2022-12-02 For testing Neutrali Dainius
195 2022-12-02 For testing tabales Neutrali Dainius
198 2022-12-02 Neformaliojo ugdymo maršrutai Neutrali Dainius
199 2022-12-02 Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2022–2023 m. m. Neutrali

Tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Dainius
200 2022-12-02 Pradinis ugdymas Neutrali Dainius
201 2022-12-02 Pagrindinis ugdymas Neutrali Dainius
203 2022-12-02 Covid-19 Neutrali Dainius
204 2022-12-02 Veikla Neutrali Dainius
205 2022-12-02 Skaitmeninių priemonių bankas Neutrali Dainius
206 2022-12-02 Anglų kalba Neutrali Dainius
207 2022-12-02 Biologija Neutrali Dainius
208 2022-12-02 Chemija Neutrali Dainius
209 2022-12-02 Dailė ir technologijos Neutrali Dainius
210 2022-12-02 Dorinis ugdymas Neutrali Dainius
211 2022-12-02 Fizika Neutrali Dainius
212 2022-12-02 Geografija Neutrali Dainius
213 2022-12-02 Istorija Neutrali Dainius
214 2022-12-02 Lietuvių kalba Neutrali Dainius
215 2022-12-02 Matematika Neutrali Dainius
216 2022-12-02 Muzika Neutrali Dainius
217 2022-12-02 Rusų kalba Neutrali Dainius
218 2022-12-02 Vokiečių kalba Neutrali Dainius
219 2022-12-02 Žmogaus sauga Neutrali Dainius
220 2022-12-02 Informacinės technologijos Neutrali Dainius
221 2022-12-02 Pasaulio pažinimas Neutrali Dainius
222 2022-12-02 Ugdymas karjerai Neutrali Dainius
223 2022-12-02 Ugdymo planas Neutrali Dainius
224 2022-12-02 Gimnazijos projektinė veikla 2021 m Neutrali Dainius
225 2022-12-02 Kokybės krepšelis Neutrali Dainius
226 2022-12-02 Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2021-2022 m. m. Neutrali Dainius
227 2022-12-02 Metodiniai darbai Neutrali Dainius
228 2022-12-02 UTA Neutrali Dainius
229 2022-12-02 Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Dainius
230 2022-12-02 Atsakingi asmenys Neutrali Dainius
231 2022-12-02 Veiklos ataskaitos Neutrali Dainius
232 2022-12-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Dainius