Kokybės krepšelis

Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Gimnazijos administracija ir Metodinė taryba, padedamos paskirtos konsultantės Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkės, Utenos švietimo centro direktorės Vitalija Bujanauskienės, parengė dvejų metų Gimnazijos veiklos tobulinimo planą, kurio priemonėms įgyvendinti pirmaisiais metais skirta 20 886 eur., antraisiais – apie antra tiek.

Visų suplanuotų veiklų tikslas – pagerinti 4 ir 6 kl. mokinių pažangą ir pasiekimus taikant mokymosi bendradarbiaujant strategiją kuriamoje mokymąsi skatinančioje aplinkoje. Sieksime aukštesnių mokinių akademinių pasiekimų, geresnių vaikų bendravimo ir bendravimo įgūdžių, kursime šiuolaikišką mokymosi aplinką.


Projekto veiklų sklaida:

Plačiau apie „Kokybės krepšelio“ projektą  galite paskaityti čia.

 

 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining