Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai mokytoja gimnazijoje dirba 

Vitalija Medzevičienė Ugdymo karjerai mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 (628) 03 064

El. paštas Rašyti

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Gimnazija dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. Pasibaigus projektui ir toliau gimnazijos mokiniams yra teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia koordinacinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simaškienė, profesijos patarėja Vitalija Medzevičienė, specialioji pedagogė/ logopedė Irutė Murmienė, socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė, 5 klasės auklėtoja Diana Gabrilavičienė, 6 klasės auklėtoja Danguolė Bajarūnienė, 7 klasės auklėtoja Joana Garnevičienė, 8 klasės auklėtoja Neringa Mudėnienė, I klasės kuratorė Diana Simaškienė, II klasės auklėtoja Jurgita Raketienė, III klasės kuratorė Vitalija Medzevičienė, IV klasės auklėtoja ir klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Audronė Krikščionaitienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Elena Abeciūnienė ir iš išorės talkinantys konsultantai. VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ su partneriu Latvijos prekybos ir pramonės rūmais įgyvendina tarptautinį projektą ,,Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą organiškame, jauname ir perspektyviame versle“, kuriame dalyvauja III klasės gimnazistai. Gimnazijoje lankosi lektoriai iš kitų mokyklų ir darbo biržos atstovai ir kt. Gimnazijos mokiniai vyksta į darbo vietas, kur susipažįsta su tiesioginiu darbu, išgirsta atsakymus į rūpimus klausimus. Ugdymo karjerai paslaugos pasiekia mokinius per klasės valandėles, integruotas dalyko pamokas, renginius, ekskursijas, išvykas į darbovietes. Tai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje. Užsiėmimuose mokiniai naudojasi planšetiniais kompiuteriais, jais greičiau randama reikalinga informacija. Ugdymo karjerai grupė darbą organizuoja vadovaudamasi „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1 – 314 ir Ugdymo karjerai programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius ir galimybes. Plačiau apie ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

Siekiant kelti ugdymo karjerai kokybę, kad kiekvienas mokinys gautų reikalingą informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, darbo pasaulį ir patarimus, kaip žingsnis po žingsnio planuoti savo karjerą 2020 metais gimnazijoje įsteigta Profesijos patarėjo pareigybė. Pateikdami teisingą ir objektyvią informaciją, mes tik parodome ,,kelią“, kaip rasti geriausią sprendimą. Pasirengimas profesinei veiklai yra itin svarbus jauno žmogaus tobulėjimo procesas, kuris reikalauja tam tikrų įgūdžių, gebėjimų bei sąlygų pažinti save, kaupti informaciją apie šiuolaikinį darbinių veiklų pasaulį bei nustatyti santykį su juo.

Žymūs mokslo ir technikos pasiekimai, spartūs technologiniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai pokyčiai, lydimi naujų profesijų atsiradimo ir senų išnykimo, sąlygoja naują požiūrį į profesijos rinkimosi fenomeną. Profesinės veiklos planavimas paliečia kiekvieną žmogų, siekiantį sėkmingai įsilieti ir įsitvirtinti nuolat kintančiame darbo rinkos pasaulyje ir tampa neišvengiamu procesu. Kiekvienam norime padėti suprasti aplinką ir darbo pasaulį, bet sprendimus dėl savo karjeros priima pats asmuo.

Pagrindiniai dokumentai:

Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2021-08-15 12:49:48 411.87 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2021-08-15 12:49:48 1.1 MB
Ugdymo karjerai programa 2021-08-15 12:49:48 134.27 KB

I-IV klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje: www.aikos.lt

Naudingos nuorodos

www.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.mukis.lt

www.euroguidance.lt

www.bitute.lt

www.vmsfondas.lt 

www.studijos.lt

www.kastu.lt

www.skvc.lt

www.psichologai.lt

www.kalba.lt

www.priesegzamina.lt

Sėkmingos karjeros testas http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Išmanūs darbo pasiūlymai https://randu.lt/darbo-skelbimai

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.manager.lt/

Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 

Atnaujinta: 2023-04-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining