Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai mokytoja gimnazijoje dirba 

Vitalija Medzevičienė Ugdymo karjerai mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 (628) 03 064

El. paštas Rašyti

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros patarėjai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Mūsų gimnazijos mokiniams yra teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios profesinio orientavimo paslaugos. Šias paslaugas teikia koordinacinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simaškienė, profesijos patarėja Vitalija Medzevičienė, specialioji pedagogė/logopedė Irutė Murmienė, socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė, 5 klasės auklėtoja Ingrida Labuckienė, 6 klasės auklėtoja Diana Gabrilavičienė, 7 klasės auklėtoja Danguolė Bajarūnienė, 8 klasės auklėtoja Joana Garnevičienė, I klasės auklėtoja Neringa Mudėnienė, II klasės kuratorius Irmantas Nalivaika, III klasės auklėtoja Jurgita Raketienė, IV klasės kuratorė Vitalija Medzevičienė, pradinių klasių mokytojai ir iš išorės talkinantys konsultantai. Gimnazijoje lankosi lektoriai iš kitų mokyklų, darbo biržos atstovai ir kt. Gimnazijos mokiniai vyksta į darbo vietas, kur susipažįsta su tiesioginiu darbu, išgirsta atsakymus į rūpimus klausimus. Profesinio orientavimo paslaugos pasiekia mokinius per klasės valandėles, integruotas dalyko pamokas, renginius, ekskursijas, išvykas į darbovietes. Tai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje. Užsiėmimuose mokiniai naudojasi kompiuteriais, jais greičiau randama reikalinga informacija. Profesinio orientavimo grupė darbą organizuoja vadovaudamasi „Įsakymu dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1334. Plačiau apie profesinio orientavimo teisinius dokumentus ir programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

Siekiant kelti profesinio orientavimo kokybę, kad kiekvienas mokinys gautų reikalingą informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, darbo pasaulį ir patarimus, kaip žingsnis po žingsnio planuoti savo karjerą 2020 metais gimnazijoje įsteigta Profesijos patarėjo pareigybė. Pateikdami teisingą ir objektyvią informaciją, mes tik parodome ,,kelią“, kaip rasti geriausią sprendimą. Pasirengimas profesinei veiklai yra itin svarbus jauno žmogaus tobulėjimo procesas, kuris reikalauja tam tikrų įgūdžių, gebėjimų bei sąlygų pažinti save, kaupti informaciją apie šiuolaikinį darbinių veiklų pasaulį bei nustatyti santykį su juo.

Žymūs mokslo ir technikos pasiekimai, spartūs technologiniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai pokyčiai, lydimi naujų profesijų atsiradimo ir senų išnykimo, sąlygoja naują požiūrį į profesijos rinkimosi fenomeną. Profesinės veiklos planavimas paliečia kiekvieną žmogų, siekiantį sėkmingai įsilieti ir įsitvirtinti nuolat kintančiame darbo rinkos pasaulyje ir tampa neišvengiamu procesu. Kiekvienam norime padėti suprasti aplinką ir darbo pasaulį, bet sprendimus dėl savo karjeros priima pats asmuo.

Pagrindiniai dokumentai:

Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2021-08-15 12:49:48 411.87 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2021-08-15 12:49:48 1.1 MB
Ugdymo karjerai programa 2021-08-15 12:49:48 134.27 KB

I-IV klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje: www.aikos.lt

Naudingos nuorodos

www.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.mukis.lt

www.euroguidance.lt

www.bitute.lt

www.vmsfondas.lt 

www.studijos.lt

www.kastu.lt

www.skvc.lt

www.psichologai.lt

www.kalba.lt

www.priesegzamina.lt

Sėkmingos karjeros testas http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Išmanūs darbo pasiūlymai https://randu.lt/darbo-skelbimai

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.manager.lt/

Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining