Metodinė taryba

Metodinės tarybos komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas 
1. Ingrida Labuckienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė pirmininkė
2. Audronė Krikščionaitienė Dailės, technologijų mokytoja metodininkė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė narė
3. Dainius Vaitkevičius Matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas narys
4. Jurgita Raketienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
5. Elena Abeciūnienė Pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
6. Danguolė Bajarūnienė Istorijos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
7. Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, fizinio ugdymo, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas narys

Metodinės tarybos funkcijos:

 • kartu su gimnazijos vadovais nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus gimnazijoje;
 • koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • kartu su gimnazijos vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining