Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1. Austėja Akinskaitė

III klasė

Pirmininkė

2. Austėja Garnevičiūtė

II klasė

Pirmininko pavaduotoja
3. Gabrielė Pečiulytė 

III klasė

Sekretorius
4. Gintarė Atėnė Guigaitė

III klasė

Narė

5. Beatričė Meilutė

II klasė

Narė

6. Ramūnas Kurgonas

II klasė

Narys

7.

Liepa Gruzdytė

II klasė

Narė

8. Ričardas Česokas

I klasė

Narys
9. Nojus Grigonis

II klasė

Narys
10. Viltė Petrulėnaitė

8 klasė

Narė

11. Aidas Macijauskas

8 klasė

Narys

12. Ugnė Žemaitytė

8 klasė

Narė

13.

Irmantas Nalivaika

  Kuratorius

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauja visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, reiškia ir gina jų interesus, teises;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių renginius, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • inicijuoja mokinių vardu pasirašytus susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • dalyvauja kuriant, svarstant ir priimant mokinių elgesio taisykles, prižiūri, kaip jų laikomasi;
 • teikia gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl ugdymo veiklų ar aplinkos tobulinimo;
 • vykdo kitas mokinių tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining