Darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos darbo grupėje
1. Jūratė Sveikauskienė Gimnazijos direktorė Pirmininkė
2. Gintaras Gruodis Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos mokytojų tarybos atstovas, Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos darbo tarybos atstovas Narys
3. Žydrė Grinkevičienė Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos tarybos atstovė Narė
4. Audronė Krikščionaitienė Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos mokytojų tarybos atstovė Narė
5. Laimutė Šimonienė Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos chemijos mokytoja metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja, Ignalinos r. Vidiškių gimmnazijos mokytojų tarybos atstovė Narė
6. Danguolė Vaitkevičienė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyresnioji specialistė Narė

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos darbo grupėje 
1. Dainius Vaitkevičius Matematikos vyresnysis mokytojas Pirmininkas
2. Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Narys
3. Ilona Pakalkienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
4. Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
5. Diana Kindurienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
6. Audronė Urbonienė Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Narė

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komitete
1. Rolandas Gulbinskas Ūkvedys Pirmininkas
2. Danutė Breidokienė Raštinės administratorė Narė
3. Vitalija Medzevičienė Bibliotekininkė Narė
4. Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Jurgita Rėkašienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
3. Irutė Murmienė Specialioji pedagogė, logopedė Narė
4. Nadežda Labutienė Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą Narė

Krizių valdymo komandos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos valdyme
1. Jūratė Sveikauskienė Gimnazijos direktorė Komandos vadovė
2. Jurgita Rėkašienė Socialinė pedagogė metodininkė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą Narė
3. Audronė Krikščionaitienė Dailės, technologijų mokytoja metodininkė, atsakinga už komunikaciją Narė
4. Rolandas Gulbinskas Ūkvedys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą Narys
5. Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą Narys
Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining