Ugdymo planas

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-06 09:55:01 171.05 KB
Planų formos
Dalyko ilgalaikio plano forma 2023-09-21 14:43:51 77.5 KB
Pamokos plano forma 2023-09-27 12:32:29 116.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2023-09-21 14:49:31 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2023-09-21 14:51:43 16.01 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2023-09-21 14:50:06 18.31 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2023-09-21 14:48:23 19.54 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2023-09-21 14:47:14 14.68 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2023-09-21 14:47:47 14.59 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma (mokiniui, turinčiam SUP) 2023-09-21 14:46:22 15.05 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2023-09-21 14:50:43 14.38 KB

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining