Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Jūratė Sveikauskienė Direktorė Pirmininkė
2. Elena Abeciūnienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
3. Danguolė Bajarūnienė Istorijos vyresnioji mokytoja Narė
4. Danguolė Šalkauskienė Lietuvių kalbos mokytoja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
5. Verutė Mačėnienė Mokytojo padėjėja Narė
6. Joana Garnevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė, Narė
7. Neringa Grikinienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Narė
8. Jurgita Samoškienė Muzikos mokytoja, anglų kalbos mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja Narė
9. Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Narys
10. Janė Juršėnienė Mokytojo padėjėja Narė
11. Diana Kindurienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
12. Audronė Krikščionaitienė Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė Narė
13. Irutė Murmienė Specialioji pedagogė, logopedė Narys
14. Ingrida Labuckienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
15. Agnė Lenard-Levčenkienė Etikos mokytoja Narė
16. Diana Gabrilavičienė Technologijų mokytoja Narė
17. Vitalija Medzevičienė Bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja Narė
18. Neringa Mudėnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
19. Irmantas Nalivaika Neformaliojo švietimo mokytojas Narys
20. Ilona Pakalkienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
21. Sonata Petkūnienė Biologijos mokytoja metodininkė, geografijos, etikos mokytoja Narė
22. Jurgita Raketienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
23. Jurgita Rėkašienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
24. Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės kuratorė Narė
25. Liudmila Spornaja Matematikos vyresnioji mokytoja Narė
26. Nadiežda Stefanskaja Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
27. Jūratė Šalkauskienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
28. Laimutė Šimonienė Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja Narė
29. Audronė Urbonienė Tikybos vyresnioji mokytoja Narė
30. Dainius Vaitkevičius Matematikos mokytojas metodininkas Narys

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktines švietimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl įstaigos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo planų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos ir kitus klausimus;
 • renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją) į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, į gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining