Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė

Vardas

Pareigos

 1.  

Abeciūnienė

Elena

Mokytojas

 1.  

Bajarūnienė

Danguolė

Mokytojas

 1.  

Čibirė

Viktorija

Mokytojas

 1.  

Gabrilavičienė

Diana

Mokytojas

 1.  

Garnevičienė

Joana

Mokytojas

 1.  

Gruodis

Gintaras

Mokytojas

 1.  

Grikinienė

Neringa

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 1.  

Kindurienė

Diana

Mokytojas

 1.  

Kirkilienė

Neringa

Mokytojas

 1.  

Krikščionaitienė

Audronė

Mokytojas

 1.  

Labuckienė

Ingrida

Mokytojas

 1.  

Labutienė

Nadežda

Mokytojas

 1.  

Lenard-Levčenkienė

Agnė

Mokytojas

 1.  

Medzevičienė

Vitalija

Bibliotekininkas

 1.  

Mudėnienė

Neringa

Mokytojas

 1.  

Murmienė

Irutė

Specialusis pedagogas, logopedas

 1.  

Nalivaika

Irmantas

Mokytojas

 1.  

Narbutatienė

Jolanta

Mokytojas

 1.  

Pakalkienė

Ilona

Mokytojas

 1.  

Petkūnienė

Sonata

Mokytojas

 1.  

Raketienė

Jurgita

Mokytojas

 1.  

Rėkašienė

Jurgita

Socialinis pedagogas

 1.  

Somaškienė

Jurgita

Mokytojas

 1.  

Simaškienė

Diana

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 1.  

Spornaja

Liudmila

Mokytojas

 1.  

Stefanskaja

Nadiežda

Mokytojas

 1.  

Sveikauskienė

Jūratė

Direktorius

 1.  

Šalkauskienė

Danguolė

Mokytojas

 1.  

Šalkauskienė

Jūratė

Mokytojas

 1.  

Šimonienė

Laimutė

Mokytojas

 1.  

Urbonienė

Audronė

Mokytojas

 1.  

Vaitkevičius

Dainius

Mokytojas

 1.  

Grinkevičienė

Žydrė

Mokytojo padėjėjas

 1.  

Juršėnienė

Janė

Mokytojo padėjėjas

  35.

Berlinskė

Asta

Mokytojo padėjėjas

  36.

Laurinaitienė

Asta

Mokytojo padėjėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktines švietimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl įstaigos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo planų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos ir kitus klausimus;
 • renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją) į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, į gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining