Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Jūratė Sveikauskienė Direktorė Pirmininkė
2. Elena Abeciūnienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
3. Danguolė Bajarūnienė Istorijos vyresnioji mokytoja Narė
4. Rožė Bielinienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja  Narė
5. Viktorija Čibirė Neformaliojo švietimo mokytoja Narė
6. Virginija Maskoliūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
7. Verutė Mačėnienė Mokytojo padėjėja Narė
8. Joana Garnevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė, Narė
9. Neringa Grikinienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Narė
10. Lionė Gruodienė Muzikos vyresnioji mokytoja Narė
11. Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Narys
12. Janė Juršėnienė Mokytojo padėjėja Narė
13. Diana Kindurienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
14. Audronė Krikščionaitienė Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė Narė
15. Irutė Murmienė Specialioji pedagogė, logopedė Narys
16. Ingrida Labuckienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
17. Agnė Lenard-Levčenkienė Etikos mokytoja Narė
18. Diana Gabrilavičienė Technologijų mokytoja Narė
19. Vitalija Medzevičienė Bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja Narė
20. Neringa Mudėnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
21. Irmantas Nalivaika Neformaliojo švietimo mokytojas Narys
22. Ilona Pakalkienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
23. Sonata Petkūnienė Biologijos mokytoja metodininkė, geografijos, etikos mokytoja Narė
24. Jurgita Raketienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
25. Jurgita Rėkašienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
26. Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės kuratorė Narė
27. Elena Skripkauskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Narė
28. Liudmila Spornaja Matematikos vyresnioji mokytoja Narė
29. Nadiežda Stefanskaja Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
30. Jūratė Šalkauskienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
31. Laimutė Šimonienė Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja Narė
32. Audronė Urbonienė Tikybos vyresnioji mokytoja Narė
33. Dainius Vaitkevičius Matematikos mokytojas metodininkas Narys

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktines švietimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl įstaigos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo planų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos ir kitus klausimus;
 • renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją) į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, į gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2022-03-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining