For testing tabales

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 

Pirmininkė – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.

Nariai:

Gintaras Gruodis, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narys,

Rita Steponėnienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos tarybos narė,

Ilona Pakalkienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narė;

Ingrida Labuckienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narė;

Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

 

Pirmininkas – Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Nariai:

Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas,

Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas,

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė.

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Ilona Pakalkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Neringa Grikinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Jūratė Šalkauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

Kalbų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Zita Čičelienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Nariai: 

Ingrida Labuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Jurgita Raketienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja,

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Neringa Mudėnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Nadiežda Stefanskaja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

 

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Audronė Urbonienė, tikybos vyresnioji mokytoja,

Agnė Lenard-Levčenkienė, etikos mokytoja,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja,

Sonata Petkūnienė, geografijos mokytoja.

 

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkas – Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas.

Nariai:

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė.

Sonata Petkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Joana Garnevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė,

Liudmila Spornaja, matematikos vyresnioji mokytoja,

Laimutė Šimonienė, chemijos mokytoja metodininkė.

 

Fizinio ugdymo, technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkas – Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas.

Nariai:

Audronė Krikščionaitienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė,

Rimantas Malinauskas, technologijų vyresnysis mokytojas,

Irmantas Nalivaika, neformaliojo švietimo mokytojas,

Elena Skripkauskienė, neformaliojo švietimo mokytoja,

Lionė Gruodienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

 

Klasės auklėtojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Audronė Krikščionaitienė, II kl. auklėtoja.

Nariai:

Diana Kindurienė, 1 kl. auklėtoja,

Jūratė Šalkauskienė, 2 kl. auklėtoja,

Elena Abeciūnienė, 3 kl. auklėtoja,

Ilona Pakalkienė, 4 kl. auklėtoja,

Rožė Bielinienė, Mielagėnų skyriaus 1/2/3 jungtinės kl. auklėtoja,

Joana Garnevičienė, 5 klasės auklėtoja,

Neringa Mudėnienė, 6 klasės aukėtoja,

Diana Simaškienė, 7 kl. kuratorė,

Jugita Raketienė, 8 kl. auklėtoja,

Vitalija Medzevičienė, I kl. kuratorė,

Irmantas Nalivaika, III kl. auklėtojas,

Ingrida Labuckienė, IV kl. auklėtoja.

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

 

Pirmininkas – Rolandas Gulbinskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Nariai:

Danutė Breidokienė, raštinės administratorė,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisija:

 

Pirmininkė – Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė;

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas;

Inga Žilo, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą.

 

Krizių valdymo komanda

 

Komandos vadovas – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.

Nariai:

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą,

Audronė Krikščionaitienė, dailės, technologijų mokytoja metodininkė, atsakinga už komunikaciją,

Rolandas Gulbinskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą,

Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining