Vidiškių gimnazija džiaugiasi!

  • Paskelbė : Dainius Vaitkevičius
  • Paskelbta: 2024-06-10
  • Kategorija: Didžiuojamės

Gimnazijos vardu teikta paraiška Švietimo mainų paramos fondui trumpalaikių bendrojo ugdymo srities mobilumo projektų (KA122-SCH) programai buvo įvertinta palankiai ir projektas „Learning Strategies for Future“ (Nr. 2024-1-LT01-KA122-SCH-000239555) gavo dotaciją (27 551,00 eurą) jo įgyvendinimui. Projektą rengė projekto koordinatorė Jurgita Raketienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, Joana Garnevičienė, fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė ir Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Vykdydami projektą „Learning Strategies for Future“  mokytojai diegs modernius, inovatyvius, tarpdalykinius mokymo(si) būdus ir metodus, didins STEAM dalykų patrauklumą bei supažindins mokinius su šiuolaikinės mentorystės principais ir skatins mokinius kryptingai pasirinkti profesiją pagal asmeninį potencialą, interesus, vertybes ir ateities darbo perspektyvas.

Projekto metu vyks grupinis mokinių mobilumas ir darbuotojų mobilumas – darbo stebėjimas. Projekte dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai susipažins su partnerių mokyklų (Slovakija, Turkija) kultūra, istorinėmis įžymybėmis, šalių edukacinėmis sistemomis; tobulins savo komandinio bendradarbiavimo kompetencijas; įgis naujų patirčių taikant STEAM elementus kalbų, socialinių mokslų ir menų pamokose bei tobulins savo anglų kalbos įgūdžius.                      

Erasmus + projekto grupės nariai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos