Nuostatai, tvarkos ir taisyklės

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-01-12 20:28:39 10.87 MB
Tvarkos
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 28.17 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 39.5 KB
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 51 KB
Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 17.77 KB
Elektroninio dienyno pildymo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 113 KB
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.82 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 46.2 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 124.5 KB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.47 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 47 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2024-01-16 18:48:14 47.16 KB
Lygių galimybių tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.38 KB
Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 73 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 38.79 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 32.45 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 28.98 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 22.39 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 44.34 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 88.5 KB
Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 61.5 KB
Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 4.34 MB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 60.07 KB
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 15.1 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 37.47 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-08-15 17:02:54 62.29 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 2022-10-19 20:46:36 6.08 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2023-06-15 08:24:27 12.59 KB

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining