Adventas mūsų gimnazijoje

  • Paskelbė : Dainius Vaitkevičius
  • Paskelbta: 2022-12-24
  • Kategorija: Aktualijos

ADVENTAS dažniausiai būna dovanų pakavimo, ruošimosi šventėms, priešventinių susitikimų su draugais metas. Tai nieko blogo, nes dovanų ruošimas ir teikimas mums primena DOVANOTĄJĮ, kurio per Adventą laukiame, ir Jo gimtadienį per Šventas Kalėdas švenčiame.

Tačiau, kad ir kaip buvo miela rengtis Šventoms Kalėdoms, Vidiškių gimnazijoje sutelkėme savo jėgas ir dėmesį esminėms Advento tiesoms. Kasdienių rūpesčių tėkmė gimnazijos bendruomenės neatitolino, bet panardino į Viešpaties artumą bei Jo užgimimo laukimą. Įsipareigojome ir atradome laiko bei vietą prie Advento vainiko pabūti maldoje bei džiugiai laukti Jėzaus atėjimo. Taip rengėme kelią Jėzaus atėjimui į mūsų širdis kiekvieną Advento pirmadienį susiburdami į adventinius susitikimus.

Po Dievo Žodžio išklausymo ir bendros ,,Tėve mūsų“ maldos pirmąją Advento Pranašų žvakę įžiebė 4 klasės mokinė Jorilė Stravinskaitė. Antrąją Betliejaus žvakę pirmadienio susitikime mūsų gimnazijoje įžiebė trečios klasės mokiniai. Išklausę Dievo žodį prisiminėme, jog Jėzus yra ramybės davėjas, pažadėtas mums nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios. Mokėmės dėkoti Dievui už laukimo dovaną ir už mums suteiktą ramybę. Trečiąjį Advento pirmadienį mokiniai, susirinkę prie adventinio vainiko, išgirdo Dievo Žodį ir pasimeldė. Trečiąją Piemenų žvakę uždegė 2 klasės mokinys Lukas Stanevičius. Ketvirtąją Angelų žvakę įžiebė 4 klasės mokinys Danielius Kliaus. Klausydami ir įgyvendindami Dievo Žodį mokėmės laukti Dievo gimimo bei ruošėme Jam kelią į savo širdis.

Gimnazistai, džiaugdamiesi, kad jau greit sulauksime Šv. Kalėdų stebuklo, prasmingai bei džiugiai leido Advento laiką. Kiekvieno pirmadienio adventinio susitikimo metu prisimindami tradicijas klausėme adventinių dainų bei žaidėme adventinius žaidimus ,,Siūlai, siūlai susivykit“, ,,Graži mūsų šeimynėlė“, „Kiškeli, nabagėli“ ir kitus. Adventiniams žaidimams vadovavo Agnė Drobitova, I klasės mokinė, Austėja Akinskaitė, II klasės mokinė, Kirilas Maslobojevas, III klasės mokinys.

Adventą išgyvenome susikaupę, bet kupini vidinio džiaugsmo, ruošdamiesi pasveikinti Prakartėlėje gimusį Jėzų.

Audronė Urbonienė, tikybos vyr. mokytoja

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos