Kuo matuojame sėkmę

Kuo matuojame sėkmę? Verslininkai gal sakytų, kad finansiniais rodikliais, gydytojai džiaugtųsi sergamumo mažėjimu, menininkai drąsiai teigtų, kad jų sėkmė – populiarumas ir žinomumas... O kuo sėkmę matuoja mokytojai?

Apie mokyklų sėkmes Nacionalinė švietimo agentūra pakvietė pasidalinti 150 šalies švietimo įstaigų, dalyvaujančių Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame Kokybės krepšelio projekte. Mūsų gimnazija pakviesta dalyvauti pirmajame renginyje, vykusiame vasario 23 dieną, kuriame gerąja patirtimi dalijosi trys mokyklos: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, papasakojusi, kaip diegiant informacines ir komunikacines technologijas pavyko motyvuoti mokinius aktyviau ir noriau mokytis, geriau lankyti mokyklą ir pagerinti mokymosi pasiekimus, Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla, pakvietusi pasilikti jų mokykloje po pamokų ir pamatyti, kaip išmaniai, kūrybingai ir aktyviai mokiniai leidžia laiką būreliuose, turistiniuose žygiuose, sportiniuose renginiuose, ir mūsų gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda, savo sėkmės istorijos pristatymą pavadinusi „Kai svarbūs visi ir kiekvienas“.

Mokytoja Ingrida Labuckienė, gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė, dalyviams trumpai pristatė gimnaziją, jos bendruomenę ir veiklas, kurias pasirinkome kaip sėkmingiausias pirmaisiais projekto vykdymo metais – patyriminius projektus. Nors per metus įvykdėme juos net aštuonis, tačiau pristatėme keturis: pradinių klasių mokytoja Elena Abeciūnienė džiaugėsi 3 klasės mokinių patirtimis projekte „Senovės lietuvių vaikų buitis ir žaidimai“, lietuvių kalbos mokytoja Neringa Mudėnienė – 6 klasės mokinių darbais vykdant projektus „Prisijaukink istoriją ir knygą“ ir „Keliauk dangaus skliautu žvaigždėtu ir atrask“, o dailės ir technologijų mokytoja Audronė Krikščionaitienė ir III klasės mokinys Linas Martinkėnas pristatė vieno didžiausių projektų – „Apie ką pasakoja senieji dvarai“ – veiklų įvairovę ir darbo rezultatus. Visų komandos kalbėtojų mintis būtų galima apibendrinti taip – projektas, kaip daugelį mokomųjų dalykų integruojantis metodas, leidžiantis mokytojui dirbti, o mokiniui mokytis kitaip, sieti praktiką ir teoriją, suteikiantis pasirinkimo laisvę, sudarantis galimybę pasijausti kiekvienam svarbiam, pamatyti, kaip kiekvieno asmeninis darbas padeda pasiekti bendro klasės ar projektinės grupės rezultato, ilgam įsitvirtino gimnazijoje kaip patraukli ir naudinga ugdymo(si) forma.

Laukia dar daug susitikimų su įvairiausiomis mokyklomis, tačiau jau dabar galime sakyti, kad mokytojo sėkmė – pažinimo džiaugsmą patiriantis ir pagal savo gebėjimus nuolat tobulėjantis mokinys.

Su projekto „Keliauk dangaus skliautu žvaigždėtu ir atrask“ rezultatais galite susipažinti atidarę nuorodą (1), o su projekto „Apie ką pasakoja senieji dvarai“ – nuorodą (2).

(1) https://padlet.com/martinkenaslinas/47r05i87g1fdez5e?fbclid=IwAR2wL3wAULzw-fMzcoJv5x5PywiCIB7pa4zq9APgUSSIFE4WTIcpnDFEMto

(2) https://sites.google.com/view/vidiskiugimnazijosprojektas/pagrindinis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simaškienė

Nepamirškite padėkoti autoriui