Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-01-12 20:28:39 10.87 MB
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą 2021-08-15 17:02:15 22.72 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2021-08-15 17:02:15 17.68 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje 2021-08-15 17:02:15 14.69 KB
Tvarkos
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 44.34 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 124.5 KB
Nuotolinio darbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 22.39 KB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 28.17 KB
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 26.82 KB
Lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 26.38 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-01-28 15:03:54 278 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 39.5 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 88.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės BUM tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 420.25 KB
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 15.1 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 52.14 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 47 KB
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 51 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 38.79 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-08-15 19:11:57 113 KB
Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 61.5 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-06-21 09:44:42 46.2 KB
Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 73 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 28.98 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 50 KB
Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:59 17.77 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:59 32.45 KB
Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-16 11:44:56 61.77 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-16 11:46:42 47.21 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 55 KB
Įsakymas asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą, paskyrimo 2021m. rugsėjo 30 d. 442.46 KB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas 26.47 KB
Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas 4.34 MB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 59.67 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-08-15 17:02:54 62.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo i Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2022-06-15 10:14:09 12.59 KB
Ignalinos rajono savivaldybės BUM aptarnavimo teritorijos 2022-06-15 10:14:09 148.97 KB

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining