Gimnazijos projektinė veikla 2023 m.

Švietimo įstaiga

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur ar kita nauda)

Iš jų gauta per 2023 metus, Eur

Visos projekto (programos) įgyvendinimui skirtos įstaigos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2023 metus, Eur

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Visuotinė teisinių žinių iniciatyva „Konstitucijos egzaminas“

Nuo 2007 m. spalio

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

-

-

-

-

2. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Nuo 2009 m. sausio

Lietuvos Respublikos Seimas

-

-

-

-

3. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

11122,79

662,08

-

-

4. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

9230,38

616,08

-

-

5. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų 2–4 klasių mokinių mokymo plaukti programa

2023 m. rugsėjis – lapkritis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (finansuoja Europos socialinio fondo agentūra)

2520,00

2520,00

60,00

60,00

6. Projektas „Savanorystė – žmogaus prigimtis“ („Human – Nature – Volunteer“)

2023 m. gegužė

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Labanoro regioninis parkas

Paskaita

-

-

-

7. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2023 m. sausis. – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Aplinkosauginio švietimo fondas

Žalioji vėliava ir sertifikatas

-

115,00

115,00

8. Projektas „Olimpinis mėnuo 2023“

2023 m. rugsėjis – spalis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija,

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

-

-

-

-

9. Projektas „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m. spalio

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

10. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos žibintas“

2023 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

11. Paramos akcija „Gerojo lašelio draugai“

2023 m. kovas

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“

-

-

-

-

12. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2023 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

13. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2023 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

14. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2023 m.

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

15. Programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2023 m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

Mokomoji medžiaga

-

-

-

16. Projektas „Atšvaitų naudojimas mokyklose“

2023 m. sausis

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Gauti atšvaitai

-

-

-

17. Socialinė akcija „Apsaugokime mūsų ateitį“

2023 m. rugsėjis

Bendrovė SGD

Gauti atšvaitai ir knygos

-

-

-

18. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2023 m. spalis

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

19. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2023 m. birželis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

374,64

374,64

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“

2023 m. lapkritis – gruodis

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje,

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

Užsiėmimai mokiniams mokyklos bibliotekoje

-

-

-

21. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2023 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

-

-

-

-

22. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa  Kultūros pasas

Nuo 2018 m. rugsėjo

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

7537,20

1900,00

250,00

250,00

23. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2023 m. vasaris

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Diplomai, padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

75,00

75,00

-

-

24. Konkursas „Olympis“

2023 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir medaliai laimėtojams

Mokinių tėvai    

428,00

428,00

-

-

25. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2023 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir prizai laimėtojams

Mokinių tėvai   

              22,00

22,00

-

-

26. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2022 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams

-

-

-

27. Projektas „Tekstilė animacijoje – 2“

2023 m. birželis

Gamtos mokykla

Mokymai mokiniams

-

10,00

10,00

28. Olimpiada KINGS, projektas KINGS LYGA

2023 m. gegužė

KINGS Lietuva komanda

Diplomai mokiniams

50,00

50,00

-

-

29. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“ priemonių vykdymas

2023 m. birželis – gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

1052,96

1052,96

-

-

30. Projektas „Knyga – geriausias draugas“

2023 m. kovas

Vokietijos nevyriausybinė organizacija „Zukunftswege e. V. “

Gautos knygos

-

-

-

31. Projektas „Ö kaip vokiškai?“

2023 m. lapkritis

Vokietijos ambasada Lietuvoje

Goethes institutas,

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (Zfa)

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD),

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)

-

-

-

-

32. Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Tarpkultūrinės partnerystės plėtimas“

2021 m. gruodis – 2023 m. sausis

Nacionalinė agentūra

Švietimo mainų paramos fondas

8040,00

-

-

-

33. Savanorystės  projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2023“

2023 m. balandis

VšĮ „Mes darom“

-

-

-

-

34. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Nuo 2021 m.

Nacionalinė švietimo agentūra

8165,28

8165,28

-

-

35. Erasmus+ projektas „Learning Zone“

2023 m. gegužė

Europos sąjungos rėmimo programa

Organizacija „Tavo Europa“

Stažuotė

-

-

-

36. Akcija „Gera daryti gera“

2023 m. gruodis

Savanorystės projektas                  

Nuvežta maisto Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai

-

-

-

37. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2023 metų programa

2023 m. liepa – rugpjūtis

Ignalinos rajono savivaldybė

Įsidarbinę 4 mokiniai

-

-

-

38. Erasmus+ projektas „In natural version of life“

2023 m. gegužė

Europos sąjungos rėmimo programa

Organizacija „Tavo Europa“

Kelionė

-

-

-

39. Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nuo 2022 m. rugsėjo

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba (finansuoja Europos socialinio fondo agentūra)

Ugdymo karjerai paslaugos

-

-

-

40. Programos eTwinning projektas „Freundschaft über Grenzen“

2023 m. spalis

Švietimo mainų paramos fondas

-

-

-

-

41. Projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („Edtech“)“ dalis „TestBed“

2023 m. rugsėjis – gruodis

KTU inžinerijos licėjus

-

-

-

-

42. Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

2023 m. gegužė – 2024 m. rugsėjis

Europos socialinio fondo agentūra

Mokymai

-

-

-

Iš viso 2023 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 16301,04 Eur:

15866,04

435,00

 

Atnaujinta: 2024-01-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining