Gimnazijos projektinė veikla 2022 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2022 metais

(Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.)

Švietimo įstaiga

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur ar kita nauda)

Iš jų gauta per 2021 metus, Eur

Visos projekto (programos) įgyvendinimui skirtos įstaigos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2021 metus, Eur

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Visuotinė teisinių žinių iniciatyva „Konstitucijos egzaminas“

Nuo 2007 m. spalio

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

-

-

-

-

2. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Nuo 2009 m. sausio

Lietuvos Respublikos Seimas

-

-

-

-

3. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

10460,71

296,48

-

-

4. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

8614,30

596,52

-

-

5 „Pirmoji pažintis su vandeniu“

2022 m. rugsėjis – spalis

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

Plaukimo pamokos mokiniams

-

30,00

30,00

6. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Nuo 2017 m. rugsėjo

Europos Parlamentas

Įrengtas stendas

-

-

-

7. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2022 m. sausis. – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Aplinkosauginio švietimo fondas

Žalioji vėliava ir sertifikatas

-

115,00

115,00

8. Projektas „Olimpinis mėnuo 2021“

2022 m. rugsėjis – spalis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

-

Sveikatos apsaugos ministerija

-

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

-

-

-

-

9. Projektas „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m. spalio

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

10. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos namas“

2022 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

11. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2022 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

12. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2022 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

13. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2022 m. sausis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

14. Programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2022 m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

Mokomoji medžiaga

-

-

-

15. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2022 m. spalis

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

16. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2022 m. birželis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

385,24

385,24

-

-

17. Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“

2022 m. lapkritis – gruodis

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

Užsiėmimai mokiniams mokyklos bibliotekoje

-

-

-

18. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2022 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

-

-

-

-

19. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa  Kultūros pasas

Nuo 2018 m. rugsėjo

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

5637.20

1461,50

-

-

20. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2022 m. vasaris

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Diplomai, padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

 55,00

55,00

-

-

21. Konkursas „Olympis“

2022 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir medaliai laimėtojams

Mokinių tėvai    

316,00

316,00

-

-

22. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2022 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir prizai laimėtojams

Mokinių tėvai   

              26,00

26,00

-

-

23. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2022 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams

-

-

-

24. Projektas „Tekstilė animacijoje“

2022 m. birželis

Paliesiaus dvaras

Mokymai mokiniams

-

10,00

10,00

25. Olimpiada KINGS, projektas KINGS LYGA

2022 m. gegužė

KINGS Lietuva komanda

Diplomai mokiniams

50,00

50,00

-

-

26. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“ priemonių vykdymas

2022 m. birželis – gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

1259,76

1259,76

-

-

27. Projektas „Kokybės krepšelis“

2020 m. spalis – 2022 m. rugpjūtis

Nacionalinė švietimo agentūra,

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

40002,00

19116,00

-

-

28. Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas“

Nuo 2020 m. lapkričio

Aplinkos projektų valdymo agentūra

27184,70

Ignalinos rajono savivaldybė

6796,18

 

35624,88

1644,00

1644,00

29. Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Tarpkultūrinės partnerystės plėtimas“

2021 m. gruodis – 2023 m. sausis

Nacionalinė agentūra

Švietimo mainų paramos fondas

8040,00

8040,00

-

-

30. Savanorystės  projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2022“

2022 m. balandis

VšĮ „Mes darom“

-

-

-

-

31. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

2022 m.

Nacionalinė švietimo agentūra

Mokymai

-

-

-

32. Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“

2022 m. balandis

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas                  

Pasodinti 3 ąžuolai

-

-

-

33. Akcija „Gera daryti gera“

2022 m. gruodis

Savanorystės projektas                  

Nuvežta maisto Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai

-

-

-

34. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2022 metų programa

2022 m. liepa – rugpjūtis

Ignalinos rajono savivaldybė

Įsidarbinę 3 mokiniai

-

-

-

35. Programos eTwinning projektas  „Vienas lauke – ne karys!“ 

2022 m. gruodis – 2023 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

3000,00

3000,00

-

-

 

36. Projekto „CREAzone Matrix“ programa „Nedarbo mažinimas –verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“

2022 m. sausis – 2023 m. sausis

Europos Sąjunga

Mokymai mokiniams

-

-

-

Iš viso 2022 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 72026,38 Eur:

70227,38

1799,00

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining