Gimnazijos projektinė veikla 2020 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2020 metais

(Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.)

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur ar kita nauda)

Iš jų gauta per 2019 metus, Eur

Visos projekto (programos) įgyvendinimui skirtos mokyklos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2019 metus, Eur

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

-

-

2. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

9789,12

 

532,62

-

-

3. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

7298,14

 

296,65

-

-

4. Ignalinos ir Švenčionių rajonų pradinių klasių vaikų mokymo plaukti tęstinumas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis

 vandenyje 2019“ (2, 3 klasių mokiniams)

2020 m. rugsėjis – spalis

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Plaukimo pamokos mokiniams

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

30,00

30,00

5. Visuomenės sveikatos priemonės programa „Lytinio švietimo ir lytiniu keliu plintančių infekcijų prevencijos priemonės 8–III klasių mokiniams“

2020 m. spalis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

300,00

300,00

-

-

6. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

2017 m. rugsėjis – 2020 m. birželis

Europos Parlamentas

Įrengtas stendas

-

-

-

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2020 m. sausis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2020 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas, Aplinkosauginio švietimo fondas

Žalioji vėliava ir sertifikatas

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

115,00

115,00

9. Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“

2020 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

Dovanos mokiniams

-

-

-

-

10. Projektas „Olimpinis mėnuo 2020“

2020 m. rugsėjis, spalis

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

LR Sveikatos apsaugos ministerija,

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2020 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“

2020 m. spalis

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos dėlionė“

2020 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2020 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2020 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

-

-

16. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2020 m. spalis

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

17. Programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2020 m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

Mokomoji medžiaga

-

-

-

18. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2020 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Diplomai, padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

41,60

41,60

-

-

19. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2020 m. birželis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1557,00

1557,00

-

-

20. Projektas „Knygų Kalėdos“

2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanotos 6 knygos

-

-

-

21. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2020 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

-

-

-

-

22. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa  Kultūros pasas

2020 m. sausis – spalis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

955,00

955,00

-

-

23. Projektas „Kino klubai“

2020 m. sausis – gruodis

Lietuvos kino centras

Rodomi kino filmai

-

-

-

-

24. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2020 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams

-

-

-

-

25. Konkursas „Olympis“

2020 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir medaliai laimėtojams

Mokinių tėvai    

                             226,20

226,20

-

-

26. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2020“

2020 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir prizai laimėtojams

Mokinių tėvai   

              15,60

15,60

-

-

27. 2020 m. Kalbų Kengūros projektas

2020 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, diplomai nugalėtojams

Mokinių tėvai

10,40

10,40

-

-

28. Projektas „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“

2020 m. balandis, gegužė

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Padėkos dalyviams

-

-

-

-

29. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“  priemonių vykdymas

2020 m. birželis – gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

888,00

888,00

-

-

30. „e-Twinning“ projektas „Let‘s GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“

2020 m. sausis – spalis

Švietimo mainų paramos fondas

Nacionalinis kokybės ženkleli

-

-

-

-

31. Projektas „Ištiesk pagalbos ranką“

2020 m.

VO „Gelbėkit vaikus“ ir partneriai iš Švedijos

Materialinė parama mokiniams

-

-

-

-

32. Projektas „Koncertų ciklas „Klasika visiems“

2020 m.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Koncertai gimnazijos bendruomenei

-

-

-

33. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2016 m. spalio

Nacionalinė švietimo agentūra (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)   

13002,66

5937,47

-

-

34. Projektas „Kokybės krepšelis“

2020 m. spalis – gruodis

Nacionalinė švietimo agentūra

Ignalinos rajono savivaldybė

20886,00

20886,00

-

-

35. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla „Psichologinės pagalbos 

teikimas“

2020 m.

Nacionalinė švietimo agentūra (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

10164,00

10164,00

-

-

36. Projektas „Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos sporto salės Ignalinos r., Vidiškių k., Ignalinos g. 1, remonto darbai“

2020 m. liepa – gruodis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

80000,00

80000,00

-

-

37. Projektas „Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime“

2020 m. gegužė – rugpjūtis

Europos žemės ūkio fondas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Ignalinos rajono savivaldybė

86575,50

86575,50

-

-

38. Projektas „Mokykla namuose“

2020 m. kovas – balandis

VšĮ „Lietuvos junior achivement“

               1127,31

1127,31

-

-

39. Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas“

Nuo 2020 m. lapkričio

Aplinkos projektų valdymo agentūra - Ignalinos rajono savivaldybė -

-

-

-

Iš viso 2020 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 212327,61 Eur:

212182,61

-

145,00

____

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining