Gimnazijos projektinė veikla 2019 m.

Gimnazijos projektinė veikla 2019 m.

(Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Švietimo
įstaiga

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Projekto (programos) rėmėjai (organizatoriai) ir jų indėlis (lėšos Eur kita nauda)

Iš jų gauta per 2019 metus, Eur

Visos projekto (programos) įgyvendinimui skirtos mokyklos lėšos(Eur)

Iš jų skirta per 2019 metus, Eur

 

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“,

„Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VŠĮ „Drąsinkime ateitį“

                                                                                                                                   

- - -

2. Programa „Vaisių ir pieno produktų

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama) 

9256,50

562,57 - -

3. Programa „Vaisių ir pieno produktų

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių  tiekimas)

Nuo 2011 m. lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)  7002,49

550,16 - -
4. Ignalinos ir Švenčionių rajonų pradinių klasių vaikų mokymo plaukti tęstinumas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2019“ (3–4 klasių mokiniams) 2019 m. rugsėjis lapkritis

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Plaukimo pamokos mokiniams

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

50,00

50,00

5. Visuomenės sveikatos priemonės programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“

2019 m. spalis –gruodis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

200,00

200,00 - -

6. Projektas „Mokyklos – Europos

 Parlamento ambasadorės“

2017 m. rugsėjis – 2019 m. birželis

Europos Parlamentas 

Įrengtas stendas

- - -
7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“ 2019 m. gegužė – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

15,40

15,40
8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa 2019 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas Aplinkosauginio švietimo fondas

Žalioji vėliava ir sertifikatas

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

115,00

115,00
9. Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2019 m. rugsėjis – gruodis VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra - - -

10. Savanorystės projektas „Mes darom“.

Akcija „Darom 2019“

Nuo 2009 m. VšĮ „Mes Darom“ - - -
11. Projektas „Mes rūšiuojam“ 2019 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,

 Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, 

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

- - -
12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“ 2019 m. spalis Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija - - -
13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos vyturys“ 2019 m. lapkritis Tarptautinė istorinio teisingumo komisija - - -
14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ 2019 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

58,00

58,00
15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“ 2019 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

56,00

56,00
16. Projektas „Solidarumo bėgimas“ 2019 m. spalis Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ - - -
17. Programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 2019 m. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA Mokomoji medžiaga - - -
18. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ 2019 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 

Diplomai, padėkos dalyviams

Mokinių tėvai 

44,20

44,20 - -
19. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams  2019 m. birželis Ignalinos rajono savivaldybės administracija 343,00 343,00 - -
20. Projektas „Knygų Kalėdos“ 2019 m. lapkritis – 2020 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanota 16 knygų

- - -
21. Pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“ 2019 m. birželis Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti - - -
22. Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ 2019 m. kovas Tarptautinė istorinio teisingumo komisija - - -
23. Socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“ 2019 m. kovas Lietuvos vaikų ir jaunimo centras - - -
24. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa Kultūros pasas 2019 m. sausis – gruodis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

1560,50

1560,20 - -
25. Projektas „Kino klubai“ 2019 m. sausis – gruodis

Lietuvos kino centras

Rodomi kino filmai

- - -
26. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 2019 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams

- - -
27. Konkursas „Olympis“ 2019 m. kovas –lapkritis 

UAB „Advertis“

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir medaliai laimėtojams

Mokinių tėvai

138,00

138,00 - -
28. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 2019 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos ir dovanėlės dalyviams, diplomai ir prizai laimėtojams

Mokinių tėvai

60,00

60,00 - -
29. 2019 m. Kalbų Kengūros projektas 2019 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, diplomai nugalėtojams

Mokinių tėvai

5,20

5,20 - -
30. Tarptautinė olimpiada/konkursas 2019 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

10,00

10,00 - -
31. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nuo 2016 m. spalio

Nacionalinė švietimo agentūra (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras) (per Ignalinos rajono avivaldybės administraciją)

7065,19

4398,35 - -
32. Projektų „Parama maisto produktais IV“ „Parama higienos prekėmis“ priemonių vykdymas 2019 m. birželis – gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

1029,00 

1029,00 - -
33. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ 2018 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

Pažintinės išvykos

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

15,00

15,00
34. Projektas „Būk pilietiškas ir atsakingas“ 2017 m. lapkritis – 2019 m. gegužė

Projektų valdymo ir mokymo centras 

Mokymai mokiniams

- - -
35. Projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ 2019 m. lapkritis, gruodis Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla -

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

50,00

50,00
36. Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Skirtingų šalių mainų projektų rengimas Europoje“ 2019 m. gegužė – gruodis

Švietimo mainų paramos fondas 

4436,00

4436,00 - -
37. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla „Psichologinės pagalbos teikimas“ 2019 m.

Nacionalinė švietimo agentūra (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

12497,91

12497,91 - -
38. Technologijų vedliai 2019 m.

Kūrybinių technologijų akademija it@Byte

Mokymai mokytojams

- - -
                      Iš viso 2019 m. projektų (programų) įgyvendinimui gauta 26193,99 Eur: 25834,59   359,40

 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining