Gimnazijos projektinė veikla 2017 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2017 metais

(Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.)

  Finansavimas

Projekto,

programos

pavadinimas

Laikotarpis

Visos

finansavimui

ne iš mokyklos, 

savivaldybės

biudžeto

gautos lėšos

(įstaigos

pavadinimas,

lėšų kiekis), Eur

Iš jų

gauta

per

2016 m.,

Eur

Visos

skirtos

lėšos iš

mokyklos ar

savivaldybės

biudžeto

(įstaigos

pavadinimas,

lėšų kiekis), Eur

Iš jų skirta

per

2016 m.,

Eur

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“

(akcija „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m

rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų

ir švietimo įstaigose paramos programa 

„Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo

ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo

programa (nacionalinė parama)

8010,26

 

 

598,43

-

-

3. Paramos programa

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo

ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo

programa (nacionalinė parama)

6073,74

 

549,00

-

-

4. Projektas ,,Išmok plaukti 7“ (2, 3 klasių mokiniams)

2017 m. rugsėjis –

gruodis

Kūno kultūros ir sporto

departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

42,00

42,00

5. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo ir

psichikos sveikatos sutrikimų

prevencijos priemonės programa

2017 m. spalis

-

-

Ignalinos rajono

savival-dybės

administracija

295,67

295,67

6. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento

ambasadorės“

2016 m. rugsėjis –

2017 m. birželis

Europos Parlamentas

Įrengtas stendas

-

-

-

7. Ankstyvosios prevencijos ir

vaikų socialinių įgūdžių

ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2017 m. gegužė –

gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

116,95

116,95

8. Tarptautinė gamtosauginių

mokyklų programa

2017 m. sausis –

gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

115,00

115,00

9. Projektas „Šachmatai mokyklose“

2017 m. gruodis

Lietuvos šachmatų federacija

Gautos pratybos, knygos

-

-

-

10. Savanorystės projektas „Mes darom“.

Akcija „Darom 2017“

Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes Darom“

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2017 m. sausis –

gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,

UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir

importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“

2017 m. spalis

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos rankos“

2017 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo

komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos

programa „Zipio draugai“

2017 m. rugsėjis –

gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

36,00

36,00

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos

programa „Obuolio draugai“

2017 m. rugsėjis –

gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

54,00

54,00

16. Vertimų ir iliustracijų

projektas „Tavo žvilgsnis“

2017 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                      23,00                         

23,00                         

-

-

17. „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2016–2017 m.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Ignalinos rajono policijos komisariatas

-

-

-

-

18. Vasaros stovykla socialiai

remtiniems vaikams

2017 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono

savival-dybės

administracija

287,70

287,70

19. Projektas „Knygų Kalėdos“

2017 m. lapkritis –

2018 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos

Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanota 18 knygų

-

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2017 m. lapkričio

13–19 d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos

biuras Lietuvoje

Šiaurės šalių asociacijų

federacija „Norden“

-

-

-

-

21. Neformaliojo vaikų švietimo projektas

„MUMS – mokykla,

ugdanti mokinių sveikatą“

2017 m. rugsėjis –

gruodis

Molėtų r. Alantos gimnazija

300,00

300,00

-

-

22. Programa eTwinning

2017 m. sausis –

gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

-

-

-

-

23. 2017 m. Gamtos Kengūros projektas

2017 m. sausis –

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                      4,60

4,60

-

-

24. 2017 m. Kalbų Kengūros projektas

2017 m. sausis –

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                      16,10

16,10

-

-

25. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

20167m. lapkritis

Vilniaus universitetas

-

-

-

-

26. Konkursas „Olympis“

2017 m. kovas,

lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                       231,00

231,00

-

-

27. Tarptautinis matematikos

konkursas „Kengūra“

2017 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                      36,00        

36,00

-

-

28. Šviečiamoji gyvulininkystės programa

2017 m. rugsėjis –

gruodis

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo

metodikos centras

Pratybos, prizai

-

-

-

29. Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

2017 m. sausis –

gegužė

Andrius Tapinas

4 susitikimai su įžymiais žmonėmis

-

-

-

30. Tarptautinė olimpiada/konkursas „KINGS“

2017 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Mokinių tėvai                                    90,00

90,00

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

50,00

50,00

31. Tarptautinė internetinė olimpiada/konkursas „Nalanda“

2017 m.

Europos nuotolinio mokymo centras „Nalanda“

Mokinių tėvai                                      2,00

2,00

-

-

32. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir

technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2016 m.

spalio

Švietimo ir mokslo ministerijos

Švietimo aprūpinimo centras

-

-

-

-

Iš viso 2017 m:

1850,13

Iš viso 2017 m.:

997,32

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining