Gimnazijos projektinė veikla 2016 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2016 metais

(Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

Projekto pavadinimas Projekto pradžios ir pabaigos data

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Eur

Iš jų gauta per 2016 metus, Eur Visos projekto laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Eur Iš jų skirta per 2016 metus, Eur

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m.

rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

(žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo

ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo

programa (nacionalinė parama)

7411,83

 

 

449,08

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo

ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo

programa (nacionalinė parama)

5524,74

 

446,90

-

-

4. Projektas ,,Išmok plaukti 6“ (2, 3 klasių mokiniams)

2016 m. rugsėjis –gruodis

Kūno kultūros ir sporto

departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

40,00

40,00

5. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir psichikos sveikatos stiprinimo priemonės programa „Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas“

2016 m. spalis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

330,00

330,00
6. Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių programa „Vidiškių dvaro buvusių savininkų Kamienskių palikimas Ignalinos miesto istorijos vingiuose“ 2016 m. balandis – gegužė

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

                           900,00

900,00

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2016 m. gegužė –gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

                            4,00

4,00

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2016 m. sausis –gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

 

-

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

145,00

145,00

9. Projektas LMF „Gimtosios žemės dovanos“ 2016m. sausis – birželis

A.P.P.L.E. bendrija 

200,00

200,00

-

-

10. Savanorystės projektas „Mes darom“.

Akcija „Darom 2016“

Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes Darom“

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2016 m. sausis –gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Solidarumo bėgimas“ 2016 m.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos paukštis“ 2016 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2016 m. rugsėjis –gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

64,70

64,70

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2016 m. rugsėjis –gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

65,84

65,84
16. Projekto „USEFUL, USABILITY, DISPOSABILITY“ ambasadorių programa 2016 m. gegužė

VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“

-

 

-                      

-

-

17. „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2015–2016 m.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

Įrengtas stendas

-

-

-

-

18. Vasaros stovykla socialiai

remtiniems vaikams

2016 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

624,72

624,72

19. Projektas „Knygų Kalėdos“

2016 m. lapkritis –2017 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos

Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanotos 79 knygos

-

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2016 m. lapkričio 14–20 d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

21. Projektas „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirtas bibliotekų metams paminėti 2016 m. vasaris – spalis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

-

-

-

-

22. Programa eTwinning

2016 m. sausis –gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

-

-

-

-

23. 2016 m. Gamtos Kengūros projektas

2016 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

6,90

6,90

-

-

24. 2016 m. Kalbų Kengūros projektas

2016 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

6,90

6,90

-

-

25. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2016m. lapkritis

Vilniaus universitetas

-

-

-

-

26. Konkursas „Olympis“

2016 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“ 

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

116,00

116,00

-

-

27. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2016 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

46,00

46,00

-

-

Iš viso 2016 m:

1271,78

Iš viso 2016 m.:

2174,26

 

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining