Gimnazijos projektinė veikla 2015 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2015 metais

(Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.)

 

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos (iš kur ir kiek), Eur

Iš jų gauta per 2015 metus, Eur

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Eur

Iš jų skirta per 2015 metus, Eur

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“) Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

6962,75

 

 

686,30

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

5077,84

 

367,54

-

-

4. Projektas „Standartizuotų  mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“, II etapas

2015 m.

gegužė – spalis

Nacionalinis egzaminų centras

Seminarai, apibendrinta statistinė informacija apie 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimus

-

-

-

5. Projektas „Išmok plaukti 5“ (3 klasės mokiniams) 2015 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

40,00

40,00

6. Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės programa „Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 2015 m. spalis – gruodis

Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialioji programa

-

-

286,00

286,00

7. Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

Mokymai

-

-

-

8. Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nuo 2012 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

13734,10

13734,10

-

-

9. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa 2015 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

363,00

363,00

10. Projektas „Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas“ 2015m. sausis – gruodis

Valstybės biudžeto lėšos

64275,35

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

332688,11

396963,46

5967,68

5967,68

11. Projektas LMF „Kelionė į teatro šalį su H. K. Andersenu“

2015m. sausis – birželis

A.P.P.L.E. bendrija

575,48

575,48

-

-

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2015 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

13. Akcija „Darom - 2015“

Nuo 2009 m.

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

14. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2015 m.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

15. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos knyga“

2015 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

16. Projektas „Tavo žvilgsnis“

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

17. 2015 m. Gamtos Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

18. 2015 m. Istorijos Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

19. 2015 m. Kalbų Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

Iš viso 2015 m:

412326,88

Iš viso 2015 m.:

6656,68

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining