Gimnazijos projektinė veikla 2014 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2014 metais

(Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.)

Projekto

pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Lt

Iš jų gauta

per 2014 metus, Lt

Visos projekto laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms

veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Lt

Iš jų skirta

per 2014 metus, Lt

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

-

2. Akcija „Darom – 2014“

2014 m.

balandis

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

3. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

21671,33

 

 

2367,43

-

-

4. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

16263,72

 

2986,88

-

-

5. Projektas „Standartizuotų testų panaudojimo ugdymo kokybei gerinti galimybės: II dalis“

2014 m.

gegužė – spalis

Nacionalinis egzaminų centras

Seminarai, apibendrinta statistinė informacija apie 4,8 klasių mokinių pasiekimus

-

-

-

6. Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės mokiniams)

2014 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

100,00

100,00

7. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai, konsultavimas,    neformaliosios studijos, 5 dienų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje

5 dienų stažuotė Estijoje ir Suomijoje

-

-

-

8. Projektas „Kuriame respubliką“

2014 m.

Pilietinės  visuomenės institutas finansuojamas Europos sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos respublikos biudžeto lėšomis

-

-

-

-

9. Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“

2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

Mokymai

-

-

-

10. Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2012 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru

Mokymai, konsultantai ugdymui,

nešiojamas kompiuteris

-

-

-

11. Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2014 m. sausis – gruodis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

Pažymėjimas

-

-

-

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2014 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

13. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2014 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

1000,00

1000,00

14. Fizinio aktyvumo skatinimo programa

2014 m. rugsėjis

-

-

800,00

800,00

15. Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

2014 m. sausis – gruodis

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

         Gaunami literatūriniai žurnalai, susitikimai su menininkais

-

-

-

16. Profesinės savanorystės projektas

„Kam to reikia“

2014 m. sausis - gruodis

VšĮ „SOS projektai“

Paskaitos mokiniams

-

-

-

17. Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ II etapas

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai

-

-

-

Iš viso:

5 354,31

Iš viso 2014 m.:

1 900,00

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining