Gimnazijos projektinė veikla 2012 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2012 metais

(Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.)

Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“) Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

 

-

-

Akcija „Darom – 2012“ 2012-04

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

Paramos programa „Pienas vaikams“ Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

16126,99

 

 

4714,59

-

-

Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ Nuo 2011-11-01

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

10194,90

7845,13

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

61791,00

6792,94

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

54034,09

2807,20

-

-

Projektas „Sveikatiada“ Nuo 2010 m. gruodžio

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Gaunamos metodinės rekomendacijos

-

-

-

Programos „Pilietinis ir tautinis vaikų švietimas Lietuvos Respublikos miestų ir kaimų vietovėse, taikant neformaliojo ugdymo metodus“ projektas „Piliečio žadintuvas“ 2011 – 2012 m.

VšĮ „Menų ir mokymo namai“, VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Mokymai, metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1350,00

1350,00

1350,00

1350,00

Projektas „Gyvenu pats“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. birželis

Švietimo mainų paramos fondas

1400,00

1400,00

-

-

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. birželis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

166,00

166,00

166,00

166,00

Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“ 2011 m. rugsėjis –

2012 m. birželis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

186,00

186,00

186,00

186,00

Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės mokiniams) 2012 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

130,00

130,00

130,00

130,00

Projektas „Lyderių laikas 2“ 2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai, konsultavimas, neformaliosios studijos

-

-

-

Comenius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012 m. gruodis – 2013 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas (ES lėšos)

10654,82

(3079,43 EUR)

10654,82

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ papildoma atranka 2012 m. gegužė  – 2013 m. birželis

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Bus gauti planšetiniai kompiuteriai 5 kl. mokiniams

-

-

-

Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Ugdymo plėtotės centras

-

-

-

-

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nuo 2012 m. rugsėjo

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

-

-

-

-

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“

2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

1200,33

1200,33

-

-

Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2012 m. spalis - gruodis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

-

-

-

-

Projektas „Mes rūšiuojam“

2012 m. spalis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

Iš viso:

37247,01

Iš viso:

1832,00

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining