Gimnazijos projektinė veikla 2011 m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2011 metais

(Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.)

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Projekto finansavimui skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Lt

Iš ju panaudota per 2010 metus, Lt

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų panaudota per 2010 metus, Lt

Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Atšvaitai“, „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

 

-

 -

-

-

Akcija „Darom – 2011“

2011-04

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

 -

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

2007 m. sausis –

2011 m. spalis

Švietimo ir mokslo ministerija

12 418,18

 

-

-

Paramos programa „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

11 412,40

 2 976,90

-

-

Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010 – 2013 m.“ Nuo 2011-11-01

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

2 349,77

2 349,77

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

65 520,00

 

20 160,42

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

61 147,09

19 496,73 

-

-

Comenius partnerystės projektas „Gegen Gewalt-gemeinsam statt einsam“

2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Švietimo mainų paramos fondas

(ES lėšos)

44 886,40

(13 000,00 EUR)

29 553,00

-

-

Projektas „Sveikatiada“ Nuo 2010 m. gruodžio

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Gaunamos metodinės rekomendacijos

- - -
Projektas „Draugystė be sienų“ (smurto ir patyčių mažinimas) 2011 m. gegužė

VO „Gelbėkit vaikus“

Rėmėjų prizai

- - -
Projektas „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk“. Projektas ,,Piliečio žadintuvas“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

VšĮ „Menų ir mokymo namai“

-

-

1350,00 1350,00
Projektas ,,Gyvenu pats“ Nuo 2011 m. rugsėjo

Švietimo mainų paramos fondas

1 400,00

1 400,00 - -
Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“ 2011 m. rugsėjis –2012 m. birželis

VšĮ ,,Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

166,00 166,00
Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Įveikiame kartu“

2011 m. rugsėjis –

2012 m. birželis

VšĮ ,,Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

186,00 186,00

Projektas ,,Išmok plaukti“ (3 klasės mokiniams)

2011 m. spalis – lapkritis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

330,00

330,00

Iš viso

75 936,82

Iš viso

2 032,00

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining