Gimnazijos projektinė veikla 2009 – 2010 m. m.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2009 – 2010 m. m.

(Nuo 2009 m.rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugpūčio 31 d.)

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Gautos lėšos viso projekto įgyvendinimui

(iš kur ir kiek)

Savivaldybės ir

 įstaigos 

parama projektui

(kiek lėšų)

„Drąsinkime ateitį“

2009 – 2010 m. m.

-

-

„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

Nuo 2009 m. sausio

Švietimo ir mokslo ministerija

Bus nupirkta konferencinė įranga

-

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2009 m.

-

Savivaldybė

1 000 Lt

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „KOVOK, kad GYVENTUM... GYVENK, kad LAIMĖTUM“

2009 m. rugsėjis – gruodis

Švietimo ir mokslo ministerija

1 120 Lt

-

Paramos programa „Pienas vaikams“

2009 – 2010 m. m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama).

2 652,50 Lt

-

ŠMM vaikų socializacijos projektas „Mes – dizaineriai“

2009 m. balandis – lapkritis

Švietimo ir mokslo ministerija

5 000 Lt

-

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektas „Draugystė be sienų“

2009 m.

rugsėjis – spalis

„Gelbėkit vaikus“organizacija

520 Lt

-

 „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009-2010 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

16 111,15 Lt

-
„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 2008-2010 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

31 730,16

-

TMID paraiškų konkursas „Edukacinė kelionė : Kazitiškio ir gretimų seniūnijų kultūros, istorijos, gamtos paminklų tyrinėjimas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. spalis

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

500 Lt

-

TMID paraiškų konkursas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. spalis

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

244 Lt

-

Švietimo mainų paramos fondo Comenius partnerystės projektas „Gegen Gewalt-gemeinsam statt einsam“

2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Švietimo mainų paramos fondas (ES lėšos)

44 886,40 Lt

(13 000 eurų)

-

Finansinės paramos teikimo švietimo įstaigoms įsigyti specialiąsias mokymo priemones projektas

2009 m. lapkritis

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

1500 Lt

-

Respublikinis projektas „Skatinkime Europos demokratines vertybes per tarpkultūrinį valstybės švenčių komunikavimą“

2009 m. rugsėjis – gruodis

Tarptautinės organizacijos ZONTA Vilniaus klubas

857,63 Lt

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. gruodis – 2010 m. kovas

Lietuvos futbolo federacija

Nupirktas sportinis inventorius

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Linksmoji vasaros futbolo mokykla“

2010 m. rugpjūtis

Lietuvos futbolo federacija

Nupirktas sportinis inventorius

-

Iš viso 106 121,84 Lt

 105 121,84 Lt

1 000 Lt

 

Atnaujinta: 2022-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining