Pradinis ugdymas

Už pradinį ugdymą gimnazijoje atsakinga 

Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybos kvalifikacinė kategorija

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 13.55; 14.55 – 17.00

12.30  – 13.00

Antradienis

8.00 – 17.00 12.30  – 13.00

Trečiadienis

8.00 – 17.00 12.30  – 13.00

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.30  – 13.00

Penktadienis 8.00 – 17.00 12.30  – 13.00

Prieš šventes viena valanda trumpiau

Kontaktai Telefonas (8 386) 46 337

El. paštas Rašyti

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas  suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Priėmimas. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  

Vaikas, kuriam sueina 7 metai ir kuriam specialistai yra nustatę, kad reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ar sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu, gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jam pritaikytą  ugdymo programą.

Vaikas taip pat gali būti priimtas mokytis iškart į antrąją klasę, jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.

Pradinio ugdymo programą įgyvendina mokyklos-darželiai, pradinės, pagrindinės, kitos bendrojo ugdymo mokyklos ar kitas švietimo teikėjas.

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas. Tėvai (globėjai) su mokykla sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos.

Plačiau:

Pradinis ugdymas

Atnaujinta: 2022-09-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki rudens atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Twining